Huyện Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên

Huyện Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên

Trang thông tin xã Quài Nưa

Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận, công tác hội và phong trào Hội Nông dân, Hội Cựu chiến năm 2023

Thứ năm - 18/01/2024 08:54
Sáng ngày 15/01/2024, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến Binh, Mặt trận tổ Quốc Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tácHội nghị tổng kết công tác Mặt trận, công tác hội và phong trào Hội Nông dân, Hội Cựu chiến năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 cho Chi hội trưởng, Trưởng ban công tác Mặt trận chủ chốt toàn xã.Về dự hội nghị có đồng chí Hà Quang Hùng - Phó Chủ tịch Hội CCB Huyện; đồng chí Lò Văn Kim - Chuyên viên Ủy ban Mặt trận tổ Quốc Huyện, Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã cùng đại diện các đoàn thể xã. Các đồng chí UV BCH Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam xã, Hội CCB, Hội Nông. các đồng chí Chi Hội trưởng, Trưởng ban công tác mặt trận các bản.
mặt trận
mặt trận
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã
Trong năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quài Nưa đã triển khai thực hiện tốt các các văn bản chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, huyện đến Ban công tác Mặt trận và các tầng lớp Nhân dân. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thi đua lao động sản xuất, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội giữ vững, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Phát huy được quyền làm chủ của Nhân dân, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân thông qua các cuộc tổ chức cho đại biểu HĐND các cấp tiếp xúc cử tri, tổ chức đối thoại giữa Mặt trận Tổ quốc và Nhân dân với người đứng đầu chính quyền trong triển khai thực hiện các chương trình, dự án trên địa bàn.
Hoạt động giám sát, phản biện của MTTQ cấp xã có nhiều chuyển biến hướng với lợi ích của Nhân dân; Tổ chức bộ máy được củng cố, kiện toàn. Các tổ chức thành viên đa dạng hóa hình thức tập hợp vận động nâng cao hiệu quả, thiết thực.
Công tác chăm lo cho người nghèo, các hoạt động an sinh xã hội được triển khai kịp thời đảm bảo, đúng đối tượng.
mặt trận 1
Đ/c Lường Văn Hiền - CT Mặt trận tổ quốc xã
UBND xã tặng  tặng tặng giấy khen 01 tập thể và 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận tổ quốc năm 2023./.
mặt trận

 Hội Nông dân xã
Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của cấp ủy đảng và hội nông dân cấp trên, sự tạo điều kiện thuận lợi của chính quyền, sự phối hợp với MTTQ các ban ngành đoàn thể, các cơ quan chuyên môn của tỉnh của huyện…Tình hình nông nghiệp nông dân nông thôn có nhiều chuyển biến tích cực; Đời sống vật chất tinh thần của đại bộ phận nông dân được cải thiện; Các điều kiện, ăn, ở, đi lại, học tập, khám chữa bệnh ở khu vực nông thôn được nâng lên rõ nét; Số hộ nông dân khá giàu tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần
Sản xuất nông nghiệp có sự chuyển dịch các loại cây trồng bảo đảm diện tích trồng cây lương thực, sản lượng lương thực trong năm cơ bản đáp ứng nhu cầu đời sống của hội viên nông dân trên địa bàn xã; Các chương trình dự án, tiểu dự án được triển khai thực hiện mang lại hiệu quả như chương trình hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo làm nhà ở và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt là tích cực trồng và  chăm sóc, quản lý cây mắc ca trên địa bàn xã.
Thực hiện nghị quyết của đảng; Nghị quyết đại hội nông dân các cấptrong năm các chi hội nông dân đã đạt được nhiều kết quả tích cực hầu hết các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt chỉ tiêu cấp trên giao  
Kinh tế nông thôn tiếp tục phát triển; Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; kinh tế ngày càng phát triển, bộ mặt nông thôn, nông dân có nhiều khởi sắc.        
* Nguyên nhân đạt kết quả: Hội đã chủ động bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy và Hội cấp trên triển khai kịp thời tới cán bộ, hội viên nông dân các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là các chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. kịp thời tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tổ chức chính trị xã hội trong thực hiện các phong trào thi đua do cấp Hội phát động, hội viên nông dân, nông thôn không cam chịu đói nghèo, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn đầu tư các giống mới, cây, con có năng suất chất lượng cao vào sản xuất, qua đó đời sống từng bước được nâng lên.
PBT Phát biểu
Đ/c: Nguyễn Trung Kiên - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã phát biểu chỉ đạo Hội Nông dân xã
UBND xã tặng  tặng tặng giấy khen 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào hội nông dân năm 2023./.
Nông dân 1

 Hội Cựu chiến Binh
Ban chấp hành Hội CCB xã thường xuyên coi trọng công tác xây dựng tổ chức Hội vưỡng mạnh về chính trị về tư tưởng và tổ chức. Ngay từ đầu nhiệm kỳ Hội CCB xã đã xây dựng Chương trình , kế hoạch hoạt động, do đó Hội đã chủ động tích cực chỉ đạo các chi hội trong xã xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh, duy trì chế  độ sinh hoạt theo đúng điều lệ Hội,  Hiện nay trong toàn xã có: 12 chi hội với 302  hội viên (trong đó chống Pháp 3 đ/c, chống Mỹ 39 đ/c, bảo vệ Tổ quốc 194 đ/c, bộ đội nghĩa vụ  66), Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Với tinh thần chủ động, tích cực, khắc phục khó khăn các cấp Hội đã triển khai đồng bộ các nội dung, biện pháp, cơ bản thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội CCB các cấp lần thứ VII nhiệm kỳ 2022-2027. Cán bộ, hội viên luôn phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ”. Kiên định về lập trường, vững vàng về tư tưởng, gương mẫu trong hành động, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của địa phương gắn với phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Chủ động phối hợp với Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam các đoàn thể chính trị -xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền các cấp, xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo; phối hợp cùng với lực lượng Công an đấu tranh với các loại tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, mô hình CCB làm kinh tế giỏi của các chi Hội CCB, làm chủ bước đầu thu được kết quả. Đặc biệt nhiệm kỳ 2020 - 2025 có 4 hội viên cựu chiến binh được bầu vào cấp ủy xã,1đ/c Bí thư Đảng ủy, 1đ/cphó chủ tịch HĐND, 1 đ/c phó chủ tịch UBDN, 1 đ/c chủ tịch CCB và Có 04 đồng chí được bầu vào Hội đồng Nhân dân các cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026, Cán bộ, hội viên đã thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Đảng ủy, Hội CCB Huyện UBND Huyện về phòng chống dịch bệnh Covid-19, gương mẫu chấp hành nghiêm các quy định 5K+ Vắc xin của Bộ Y Tế. Kết quả đạt được trong thời gian qua khẳng định Hội CCB luôn xứng đáng là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong xã .
BT Phát biểu
Đ/c Lù Văn Hiêng - Bí thư Đảng ủy xã Phát biểu đạo hội Cựu chiến Binh
Đồng chí Hà Quang Hùng - Phó chủ tịch Hội CCB huyện Tuần Giáo trao bằng khen của Hội CCB tỉnh Điện Biên cho cá nhân đồng chí Lường Văn Thủy - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã.  UBND xã tặng  tặng tặng giấy khen 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội Cựu Chiến Binh năm 2023./.
CCCB

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hệ thống QLVB
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập15
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm14
  • Hôm nay381
  • Tháng hiện tại21,365
  • Tổng lượt truy cập214,419
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây